Komfortowa łazienka dla niepełnosprawnych – dodatki

Komfortowa łazienka dla niepełnosprawnych powinna uwzględniać kompleksowe rozwiązania.

Strefy podstawowych urządzeń higieniczno-sanitarnych należy uzupełniać akcesoriami dodatkowymi, takimi jak dozowniki, pojemniki na papier, kosze na śmieci czy gniazdka elektryczne. Elementy te kształtują indywidualny charakter danego pomieszczenia. Od nich również w ogromnej mierze zależy to, jak komfortowa będzie łazienka dla niepełnosprawnych.

Praktyczne wskazówki:

Meble i różnego rodzaju szafki umieszcza się w taki sposób, aby nie zajmowały wolnej płaszczyzny manewrowej, a jednocześnie były w pełni dostępne. Dlatego zaleca się, aby szafki zawieszać na wysokości około 35-40 cm od poziomu posadzki. Dzięki temu wszystkie półki i szuflady zlokalizowane będą w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zakres otwierania drzwiczek powinien wynosić 180 stopni. Tak szeroki kąt otwarcia zapewni osobom niepełnosprawnym pełny dostęp i wygodę korzystania z szafek. Inna alternatywą jest zastosowanie drzwiczek przesuwanych, żaluzji bądź rolet.

Wskazane jest, aby łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona była w rozwiązania maksymalnie bezpieczne. To dlatego wszystkie szklane elementy wyposażenia muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego – może być to szkło klejone lub hartowane, rzadziej zbrojone.

Gniazda elektryczne powinny być wyposażone w hermetyczną klapkę zabezpieczającą przed dostaniem się wody. Muszą być również oddalone od źródła wody o co najmniej 60 cm. Wysokość montażu gniazd zawiera się w granicach 40-110 cm powyżej poziomu podłogi.

Bardzo istotnym aspektem bezpieczeństwa jest dobór akcesoriów i przyborów tak, aby posiadały one nieostre i łagodne kształty. Ta zasada tyczy się także krawędzi wanny, blatów oraz wszelkich narożników.

Kosze na śmieci muszą być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu i nie powinny posiadać funkcji otwierania nogą.

Grzejniki znajdujące się w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych powinny być wyposażone w specjalną osłonę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z elementem grzejnym.