Dotacje na zakup udogodnień dla osób niepełnosprawnych

W dzisiejszych czasach rządy oraz instytucje. zarówno rządowe, jak i pozarządowe, coraz bardziej wspomagają osoby niepełnosprawne.  Robią to w celu zwiększenia komfortu ich życia, aktywizacji zawodowej. bądź ułatwienia im nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Przyjrzyjmy się pierwszemu, a według nas najważniejszemu, celowi. 

Na naszej stronie mogą Państwo uzyskać informacje w pozostałych poradach, z czego powinna się składać łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych, w tym artykule dowiedzą się Państwo, w jakiej wysokości oraz na co można można otrzymać dotacje. Ważne są również warunki i procedura przyznawania refundacji. Przyjrzyjmy się temu, kto może dostać takie dotacje:

W pojęciu „zwiększenie komfortu życia” kryje się wątek, na którym się skupiamy, czyli likwidowanie barier architektonicznych, ale jak to się definiuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Należy jednak pamiętać, że wymiana wanny na prysznic i wszystkie związane z tym prace na pewno zostaną uznane za konieczne. Trzeba jednak być świadomym, że wymiana całej glazury w łazience na nową już niekoniecznie.

Nie każdy może ubiegać się o te pieniądze, jednak warunki na szczęście są jasno określone:

a) Jeżeli występuje się jako osoba fizyczna:

  • posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych” w przypadku braku orzeczenia,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

b) Jeżeli występuje przedsiębiorstwo bądź podmiot nie będący przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych od minimum 2 lat od złożenia wniosku:

  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Ewentualnie gdy byli nimi przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót. Muszą być w takim przypadku nadal posiadaczami części, lub całości nieruchomości;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

c) Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia osobę niepełnosprawną:

  • na umowę o pracę (Refundacja jest bezzwrotna jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie minimum 36 miesięcy. Jeżeli krócej, to zwrot może wynieść maksymalnie 1/6 wartości dofinansowania, jednak miesięcznie jest to maksymalnie 1/36 otrzymanych funduszy).

 

źródło: pfron.org.pl